Szkoły podstawowe klasy 4-6 Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne
Strona główna -> EKO-Wiki -> Terms starting with ‘S’

Terms starting with ‘S’

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
Show all

S

Samochody ekologiczne
Samochody zasilane akumulatorem Litowo-Jonowym. Bardzo ważną zaletą, zwłaszcza w komunikacji miejskiej,jest to, że są to pojazdy cichsze i czyste ekologicznie, a przez to nawet w dużej liczbie bardziej znośne dla otoczenia. Silnik elektryczny jest w…
Samooczyszczanie
Zjawisko fizyczno-biochemiczne, polegające na samoistnym zmniejszeniu się zanieczyszczeń wód. Występuje przede wszystkim w rzekach i następuje poprzez: -mineralizację, -biodegradację, -sedymentację, -asymilację występujących w niej…
Saprobizacja
Jest toproces nadmiernego użyźniania zbiornika wodnego lub jego części , wywołany dopływem nadmiernej ilości allochtonicznej ( materia nie wyprodukowana w danym ekosystemie, pochodząca z zewnątrz ) substancji organicznej ( np. ścieków komunalnych, w…
Segregacja odpadów
Metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11…
Selektywna zbiórka odpadów
ŚMIECI MNIEJ ZIEMI LŻEJ Produkcja odpadów komunalnych jest ubocznym aspektem naszego codziennego życia. Duża ilość odpadów powoduje konieczność ciągłego zwiększania powierzchni składowisk, na których są one składowane i zanieczyszczaniu…
Siedlisko
Zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), niezależnych od biocenozy, które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów, ich populację lub całą biocenozę. Siedlisko określa warunki istnienia zajmujących…
Siedlisko marginalne
Siedlisko o cechach odmiennych od preferowanych przez określone gatunki lub zespoły organizmów, zajmowane przez nie w sytuacji braku dostępu lub nadmiernego zagęszczenia w siedliskach optymalnych. Przykładami siedlisk marginalnych mogą być oczka…
Sieć troficzna
W ekologii sieć zależności pokarmowych między organizmami jednego lub różnych gatunków, żyjących w jednym ekosystemie, mających podobne zwyczaje pokarmowe. Sieci troficzne są tworzone przez wzajemnie przeplatające się łańcuchy pokarmowe. Sieci mogą…
Siły przyrody
Wszechświat zbudowany jest z materii i próżni. Podstawowymi składnikami materii są cząstki elementarne, które nie są wobec siebie obojętne, ale oddziałują między sobą w ściśle określony sposób. Dzięki temu, powstają w przyrodzie formy materialne…
Skala pH
Ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych w roztworach wodnych.Pojęcie pH wprowadził duński biochemik Søren Sørensen w 1909 r. Oryginalnie pH zostało…
Skansen
Skansen lub Muzeum skansenowskie lub Muzeum na wolnym powietrzu — potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, którego celem jest zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu lub też ekspozycja obiektów zabytkowych (archeologicznych,…
Skorupa ziemska
Skorupa ziemska jest to część litosfery ograniczona od góry atmosferą i hydrosferą, a od dołu granicząca z górną warstwą płaszcza ziemskiego. Składa się ona w głównej mierze z minerałów, tworzących skały. Grubość skorupy ziemskiej wynosi od ok. 10…
Skrzela
Mające bardzo różną budowę narządy oddechowe wielu zwierząt wodnych z różnych grup systematycznych (nie wszystkie zwierzęta wodne oddychają skrzelami!); wszystkie skrzela służą do pobierania tlenu rozpuszczonego w wodzie, często też pośredniczą w…
Skąd wziąć witaminę A
Głównym źródłem aktywnych form witaminy A w organizmie jest spożywana z pokarmem pochodzenia roślinnego prowitamina A (głównie β-karoten). Innym bogatym źródłem witaminy A jest wątroba zwierząt. Najwięcej prowitaminy A zawierają: marchew, liście…
Składak Miejski
Taką nazwę nosi ekologiczne siedzisko na którym będziemy mogli obejrzeć mecz podczas UEFA EURO 2012 w Strefie Kibica, w Poznaniu. Jej organizatorzy dokładają szczególnych starań by sportowe emocje połączyć z działaniami na rzecz ochrony środowiska.…
Składowisko odpadów
Potocznie wysypisko śmieci — to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas…
Smog
Nienaturalne zjawisko atmosferyczne,które powstaje na skutek zanieczyszczeń powietrza spowodowanych przez człowieka oraz niekorzystnych i naturalnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza oraz braku wiatru. Składniki smogu czyli…
Socjobiologia
Jest syntetyczną dyscypliną naukową, której celem jest wyjaśnianie zachowań społecznych wszystkich gatunków, łącznie z Homo sapiens, poprzez rozpatrywanie tych zachowań w kontekście działania sił doboru naturalnego. Dobór naturalny jest rozpatrywany…
Solar impuls
Solar impuls — szwajcarski samolot eksperymentalny napędzany energią słoneczną. Autorem pomysłu budowy samolotu napędzanego tylko energią słoneczną, jest szwajcarski psychiatra, Bertrand Piccard wraz z Brianem Jonesem. Solar Impulse jest…
Sole mineralne
Nazwę "sole mineralne" odnosi się przede wszystkim do soli spotykanych w naturze.Sole mineralne są ważnym składnikiem diety człowieka, spełniają bowiem rolę budulcową oraz regulatorową. Stanowią około 4% organizmu człowieka.W skład soli…